Saturday, 3 June 2017

Frontale Songs Part 4, Team Songs

This is the fourth and final of a few posts with romanized lyrics of Frontale songs. You can see all of the parts here. Hopefully this is of some use to somebody other than me! Oh, and apologies for my unique way of writing some of the Japanese words in English. My method makes sense to me as it kind of seems a bit confusing to write words like 'goal' as 'goru' so I've stuck with the English spelling.

Kawasaki City Song (sung before the players come out)

Tamagawa no akeru sora kara,
Kikoeru yasashii tori no uta,
Hohoemi wa hikari no shower,
Sawayakani kokoro arauyo,
Atarashii asa wa umarete,
Hitobito no karui ashidori,
Sukidesu hikari no niau machi,
Sukidesu Kawasaki ai no machiAshitamo (Shishamo song)

Allez, allez Kawasaki, allez, allez oh,
Allez, allez Kawasaki Frontale,
Donna toki mo zutto,
Dareyori mo tsuyoku,
Tatakau hero ni kimochi komete

 

Number One Yaro

Katsu tame ni,
Sakebu no sa,
Oretachi wa,
Koko ni iru,
Ao kuro no,
Tamashii o,
Ima koko ni,
MisetsukeroFrontale Rabbit

Saayuke Frontale,
Allez oh-o,
Allez oh-o-o!
Kawasaki Frontale,
Allez oh-o,
Allez oh!

 

Believe In Tomorrow

Oretachi to tomo ni,
Tatakae Kawasaki,
Ao to kuro no,
Yushatachi!
Oretachi no heart,
Kyomo atsuku sasero,
Kawasaki goal o neraeFrontale 2000

Oh, oh oh!
Let’s go Kawasaki!
Oh, oh oh!
FrontaleFrontale 20000

Oooooh Frontale!
Oooooh Kawasaki Oh Oh!
Oooooh Frontale!
Oooh oh oh, oh oh oh oh oh

 

Forza Frontale

Ooh oh, oh oh oh ooh,
Forza FrontaleAllez! Frontale

Allez, allez,
Allez Frontale!
Allez, allez, allez
Allez Frontale

 

Basket Case (sung after a goal)

Ooh, oh oh oh,
Love Kawasaki!
Oretachi to tomomi yukoze,
Ooh, oh oh oh,
Love Kawasaki!
La la la la la la la la la la la,
Oretachi no omoi wa,
Dareyorimo atsuku,
Aokuro ni hikaru hoshi to tomoni,
Football together Kawasaki!Avante

Avante, oh oh Kawasaki,
La la la la la la laaaa la2003 ★ ★

Frontale Frontale oh oh oh oh oh oh!
Oretachi to tatakao tomo niVai La De Frontale

Vala Vala Va-a
Vala ji corason
Vamo Frontale,
Vamo Frontale
Vamo se campionTop Of The World

Oh Frontale oh Frontale,
Oretachi no hokori,
Susume susume ifudodo,
Aotokuro no senshitachiVamo Vamos Kawasaki

Vamo vamos Kawasa
Vamo vamos Kawasa
Vamos Kawasa
Vamos KawasaFrontale Of Passion

Oh oh,
Frontale!
Frontale!
Oh oh oh oh!

 

Frontale U.M.A

Oh oh oh oh, Frontale,
Shori o mezashi ikoze,
Sakebo kimochi komete,
Kawasaki Frontale

No comments:

Post a Comment